รายละเอียด บริษัท

ายละเอียด ริษัท

บริษัท ซุมาโต้ ออโตเมชั่น แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

ออฟฟิต : 888/1-2 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โรงงาน : 99 หมู่ 1 ถ.ศรีนครินทร์, ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร :  0-21186094

ขนาดพิ้นที่โรงงาน : 600 ตารางเมตร